עסקים מומלצים בירכא

המומלצים

פתחו חיפוש מתקדם

תרומת העדה הדרוזית למדינת ישראל

תרומת העדה הדרוזית למדינת ישראל

בני העדה הדרוזית הינם בני המיעוטים המשולבים ביותר במדינה ובשגרת החיים בה
מדינת ישראל מלאה באזרחים בני מיעוטים אשר מקיימים דתות ואורח חיים שונה מאלו הנהוגים על ידי רוב החברה. בעוד רבים מהם מתקשים בהשתלבות בחברה הישראלית, ישנן עדות ואוכלוסיות שונות אשר הצליחו לא רק להשתלב בצורה נהדרת בחברה, אלא גם תרמו ממש לפיתוחה ולהווייה הנוכחית שלה. אחת מהעדות המשפיעות ביותר על החברה הישראלית ומדינת ישראל הינה העדה הדרוזית, אשר מאז הקמת המדינה ניתן לראות את ההשפעות שלה עליה.

בני הדת הדרוזית מתגוררים במדינת ישראל עוד טרם הקמת המדינה, ולקחו חלק בהקמתה

הדרוזים הינם בעצם בני הדת השיעית במקור, אשר עזבו את הזרם במאה ה11 באופן טבעי ומאז ועד היום לא מכניסים יותר אנשים אל דתם מלבד אלו אשר נולדים אליה. הדרוזים התגוררו מאז היווצרות הדת במזרח התיכון, בייחוד באזור סוריה, לבנון וישראל, ולכן כבר עם הקמת המדינה היו בה יישובים דרוזים שונים, לדוגמא ירכא, אשר לקחו חלק בהקמת המדינה על שלביה השונים, כאשר בני העדה תרמו רבות להפיכת המדינה למה שהיא כיום.

אז כיצד תרמה העדה הדרוזית למדינת ישראל?

בזמן הקמת המדינה: עם הקמת המדינה, כאמור, כבר היו קיימים בה מספר לא מבוטל של ישובים דרוזים, אשר השפיעו רבות על דרך הקמתה ועל ההתנהלות של הישוב היהודי באותה תקופה. בעוד בטרם הקמת המדינה תועדו תקיפות שונות של דרוזים על כפרים וישובים יהודים, הרי שלאחר הקמתה נקטו הדרוזים עמדה ניטרלית, ולא הביעו תמיכה לא ביישוב היהודי ולא ביישוב הערבי. עמדה זו עודדה את ראשי היישוב היהודי ליצור קשר עם ראשי העדה הדרוזית, ולחזק את הקשר ביניהם על ידי הענקת זכויות רבות לבני העדה כגון הזכות להקים בית דין דתי, הזכות להקים מועצה דתית ועוד.

הצטרפות לצבא:
לאחר הסדרת היחסים עם העדה הדרוזית, וסיום המלחמות עם ערביי ישראל בנוגע להקמת המדינה, נחתמו הסכמים שונים אשר משפיעים עד היום על השתלבותם של בני העדה בחברה הישראלית. אחת ההחלטות בהסכמים הללו הייתה ההחלטה בדבר חוק גיוס חובה לבני העדה הדרוזית. החוק קיים עד היום רק בנוגע לגברים בעדה, כאשר בנות העדה יכולות לבחור להתנדב לצבא אולם אינן מחויבות בכך, וכן אנו רואים אכיפת נרחבת למדי של החוק עם יותר משמונים אחוזי גיוס בקרב בני העדה. אחוזי גיוס גבוהים אלו משפיעים בצורה משמעותית על כוחה הצבאי של מדינת ישראל ועל היכולת של הצבא לפעול בקרב אוכלוסיות ערביות.

מבחינה קולינרית: לכל תרבות במדינה הייתה כמובן גם השפעה קולינרית על החברה הישראלית, כאשר לעדה הדרוזית הייתה אחת ההשפעות הגדולות ביותר. המטבח הדרוזי מתאפיין בבישול בעיקר עם מרכיבי האזור, כאשר במדינת ישראל מדובר על בישול עם פירוק וירקות ובשר צאן. סגנון בישול ייחודי זה היה גם נוח במדינת ישראל וגם טעים לרוב התושבים במדינה, והתקבל בברכה על ידי כלל האזרחים, כאשר כיום ניתן למצוא מסעדות רבות אשר מציעות מאכלים דרוזיים מסורתיים וכן תחנות עצירה רבות בארץ בהן תוכלו ליהנות מפיתה דרוזית עם לבנה.

מבחינה תרבותית: גם מבחינה תרבותית הייתה לדרוזים השפעה רבה על התרבות במדינה. בהיותם דת סגורה, אך מכבדת ביותר, ניתן היה לחזות בהשתלבות טובה ביותר של בני העדה וביחסים טובים שלהם עם בני עדות אחרות, אולם אנו רואים כי גם בעדה הדרוזית ישנה שמירה על נישואים בתוך העדה, כאשר המועצות הדתיות אינן מאשפרות נישואים בני עדות שונות. כך נוצרה תרבות של כבוד הדדי אך ללא שיתוף, אשר מתיישבת גם עם הגישה המדינית היהודית בכל הנוגע לנישואים ואזרחות.