עסקים מומלצים בירכא

המומלצים

פתחו חיפוש מתקדם

מקומות קדושים לעדה הדרוזית

מקומות קדושים לעדה הדרוזית

העדה הדרוזית הינה עדה ייחודית אשר חבריה מהווים כ1.6 אחוזים מאוכלוסיית המדינה
העדה הדרוזית, המכונה לעיתים קרובות הדת הדרוזית, הינה בעצם זרם באסלאם אשר נפרד מהשיעה במאה ה11 בעקבות חילוקי דעות בנוגע לכיצד יש להוציא לפועל את חוקי הדת. עד אותה העת, יכלו אנשים בני דתות שונות או זרמים אחרים באסלאם להצטרף לדת הדרוזית, אולם לאחר מות מנהיג העדה של אותה תקופה, ולאחר שניתנו עוד כעשרים שנה בהן ניתן היה עדיין להצטרף לעדה, הדת הדרוזית "סגרה את שעריה", ומאז ועד היום שמרו עליה בני העדה בקנאיות, כאשר לא ניתן להצטרף אליה מבחירה אלא רק באמצעות היוולדות לעדה. התנהגות שמרנית זו יצרה לא רק תרבות ייחודית של בני העדה הדרוזית, אלא גם מקומות קדושים רבים.

רבים מהמקומות הקדושים לבני העדה הדרוזית ממוקמים באזורים שונים  בישראל
רוב הדרוזים מתגוררים במזרח התיכון, כאשר הריכוזים הגבוהים שלהם הינם בעיקר בסוריה, לבנון וישראל, כאשר בכל מדינה הם מתגוררים בעיקר באזורי המפגש בין שלוש המדינות. הישובים הדרוזים במדינות השונות קיימים כבר מאז היווצרותה של העדה, ולכן ניתן למצוא בהם מקומות קדושים רבים מתקופות שונות אשר נשתמרו עד היום, והם לא רק משמשים את הדרוזים כיום, אלא גם פתוחים למבקרים בחלקים ומהווים עדות היסטורית למהלכה של העדה עם השנים.

אנו רואים חלוקה ברורה בין המקומות הקדושים השונים לעדה הדרוזית
כאמור, לעדה הדרוזית מקומות קדושים רבים, אשר משמשים כל אחד למטרות שונות. לכלל המקומות הקדושים מאפיינים זהים אשר מקלים על זיהוים כגון כיפה בקצה הגג של המקום הקדוש. אנו רואים סוגים שונים של מקומות קדושים- קבר, ציון, מובארכה ועוד, אשר כל אחד מהם קיבל את קדושתו בצורה שונה, ובכל אחד מהם אנו רואים התנהגות דתית אחרת, כאשר רוב המקומות הקדושים אשר אינם משמשים לתפילה, משמשים כיום בעיקר לשם קבלת ברכה וכן כאתרי מורשת דרוזים אליהם נוטים אנשים רבים להגיע. מלבד החלוקה התפקידית של האתרים השונים, אנו רואים חלוקה נוספת שלהם.

מגוון רחב של מקומות קדושים לעדה הדרוזית מוקדשים לאדם מסוים
ניתן לחלק את המקומות הקדושים לעדה הדרוזית לא רק לפי התפקיד שלהם, אלא גם לפי האדם אליו הם מוקדשים. הדרוזים נוטים להקדיש מקומות קדושים לאנשים קדושים, כאשר ישנה חשיבות רבה לנביאים בעדה הדרוזית ולכן ניתן למצוא אתרים קדושים רבים אשר מוקדשים לנביאים השונים. הדרוזים מאמינים בכלל הנביאים של הדתות היהודית, הנוצרית והמוסלמית, ולכן ניתן למצוא מקומות קדושים אשר נבנו על שמם וזכרם של נביאים מכלל הדתות- כיפת יוסף הצדיק בירכא, מערת נבי איוב ליד טבחה, סלע נס השריפה ליד דאלית אל-כרמל ועוד. כמו כן, ניתן למצוא אתרים רבים אשר מוקדשים למפיצי דת שונים אשר פעלו בעיקר בתחילת המאה ה11, כאשר הדת החלה את התהוותה.
 
בעדה הדרוזית אנו רואים הקדשת מקומות קדושים לכלל האוכלוסייה הנחשבת ראויה
מלבד המקומות הקדושים אשר נבנו על שמם של נביאים שונים בדת, אנו רואים גם מקומות קדושים רבים אשר נבנו על שמם של צדיקים ודמויות מופת שונות כגון מקאם יוסף הצדיק בסאג'ור, קברי שני האחים בירכא ועוד. בין האתרים הללו ניתן למצוא גם אתרים לזכרה של אשת המופת סת סארה, אשר הייתה אחת הנשים החשובות בעת הפצת הדת. מקומות קדושים אלו מעידים על הכבוד הניתן בעדה הדרוזית גם לאנשים הפשוטים ביותר אשר מקיימים חיים מוסרים, ולמרות שהם בעלי חשיבות בעיקר מקומית, הם עדיין מקבלים מעמד של מקום קדוש כמו כל מקום אחר.