עסקים מומלצים בירכא

המומלצים

פתחו חיפוש מתקדם

מנהגים של העדה הדרוזית

מנהגים של העדה הדרוזית

העדה הדרוזית הינה עדה אשר התפתחה במאה ה11 מזרם השיעה באסלאם
העדה הדרוזית, אשר בני העדה מונים כ1.6 אחוזים מאוכלוסיית מדינת ישראל, הינה דת חדשה יחסית, אשר התנתקה מהאסלאם רק בתחילתה של המאה ה11, כאשר חילוקי הדעות בין הזרמים השונים בנוגע לדרך הנכונה בה יש להוציא את חוקי הדעת לפועל התגברו. לאחר התנתקות הדרוזים משאר זרמי השיעה, ניתנה הזדמנות בת עשרים שנים לאנשים אחרים להצטרף לדת, אולם בתום עשרים השנים, העדה הדרוזית "סגרה את שעריה" ולא אפשרה לזרים להמיר יותר את דתם לדת הדרוזית, כאשר כיום ניתן רק להיוולד ככזה.

בשל שמרנותם, יצרו הדרוזים עדה בעלת מנהגים ייחודיים ביותר הנשמרים עד היום
חיים שמרנים אלו של הדרוזים, אשר מקפידים לשמור את סודות הדת לעצמם וכן להתחתן רק בינם לבין עצמם, יצרו תרבות מעניינת וייחודית למדי, אשר מתאפיינת בין היתר גם במנהגים שונים אשר אינם נפוצים בדתות אחרות, ואשר לא רק מייחדים את הדרוזים מבני דתות אחרות, אלא גם מעידים על הקווים המנחים של דתם ואורח חייהם. היות והדרוזים מהווים חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל, ואורח חייהם משפיע על כל אוכלוסיית המדינה, חשוב להכיר את המנהגים שלהם ואת דרך חייהם.

אחד המנהגים הבולטים והייחודיים ביותר בעדה הדרוזית הינו אי התאבלות על המת

מנהג אשר נפוץ ביותר בקרב הדרוזים, אולם אינו נפוץ כלל בדתות אחרות, הינו אי התאבלות על המת. מנהג זה עומד בניגוד למנהג היהודים, לדוגמא, לשבת שבעה לאחר פטירת המת ולהזכיר את מותו אחת לשנה. הדרוזים, אשר מאמינים בגלגול נשמות, אינם רואים בהתאבלות על המת כדבר שיש לעשות, היות וכאשר אדם מת רק גופו עובר שינוי, אולם נשמתו הנצחית ממשיכה להתקיים והיא תחזור בסופו של דבר לעולם בצורתו של תינוק חדש.

מנהג נוסף מוכר של הדרוזים הינו כמובן מנהג הכנסת האורחים המפורסם
בקרב דתות רבות ניתן לראות את מנהג הכנסת האורחים המפורסם, ומנהג זה לא פסח על הדרוזים. מנהג זה נובע מכמה מקורות, כאשר שניים מהם הינם הבעת כבוד כלפי אחרים וכן סיוע לזולת. מבחינת הבעת כבוד- הכבוד הינו ערך עליון בעדה הדרוזית, ולכן כאשר אדם מגיע אל ביתך עליך להתנהג אליו בכבוד רב, ולארח אותו בצורה מכובדת ונעימה. מבחינת סיוע לזולת- היות והדרוזים התגוררו מאז היווצרות הדת באזורים קשים למחייה וכן רווי מלחמות פנימיות וחיצוניות, הם נרתמים לסייע אחד לשני ולכן מחויבים לארח את מי שמבקש זאת.

בעדה הדרוזית נהוג עד היום לתת מקלט לנרדפים, וזאת בניגוד לזרמים רבים אחרים

עוד מקום בו אנו רואים את חשיבות העזרה לזולת בקרב הדרוזים הינו החובה לתת מקלט לנרדפים, אשר אמורה באופן תיאורטי לצמצם את הרציחות והפגיעות באנשים בשם המשפחה. כיום כמובן שלמנהג זה יש משמעות הולכת וקטנה בשל השתלבותם של הדרוזים בחברה המודרנית וציותם לחוק, אולם בעבר חוק זה סייע במניעת נזקים משמעותיים וכאשר הוא לא נאכף תועדו ריבי חמולות רוויים בדם.

אחד המנהגים המשמעותיים ביותר עבור הדרוזים הינו השמירה הקנאית על דתם
מנהג נוסף מוכר של הדרוזים, אשר רלוונטי בעיקרי לבני העדה, הינו השמירה על סודיות רבה בכל הנוגע לרזי הדת. בעדה הדרוזית, רק אנשים גדולים בדת, מבוגרים ובעלי תפקיד מנהיגותי מסויים בקרב היישוב יכולים ללמוד את מקורות הדת ואת כל רזיה, בעוד שאר בני הדת מכירים רק את העקרונות הבסיסיים לפיהם יש לנהוג באופן יומיומי.